Dây đai PET

Dây đai PET xanh, đen giá tại nhà máy sản xuất.

Dây đai pet 16mm x 0.8-0.9mm hay còn gọi là dây PET 1608.

Dây đai pet 19mm x1.0-1.1mm hay còn gọi là dây PET 1910.

Lực căng lên tới 900kg, đai PET chất lượng tốt cuộn 20kg/25kg theo yêu cầu.