Showing all 11 results

Máy bọc màng co, máy co màng, rút màng co, bọc màng co PE/PVC/POF đóng gói màng co nhiệt. Co màng tự động, bán tự động hộp, thùng carton, đồ gia dụng, lốc chai lọ, thực phẩm. Có thể kết hợp với các máy dán thùng carton, máy đóng đai thùng để nâng cao hiệu quả đóng gói.

Máy co màng hộp giấy, thùng hàng, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, bát đĩa, nắp chai, lốc nước, lon bia…