1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin qua website maydonggoi-tp.com.vn(nếu có) với mục đích

Lưu trữ nhằm phục vụ cho mục đích duyệt đơn hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Giúp khách hàng cập nhật thông tin các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, tin tức liên quan tới sản phẩm, dịch vụ.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến công ty và sản phẩm

    1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Khách hàng mua hàng tại Tín Phát sẽ cung cấp các thông tin sau(nếu được yêu cầu):

Họ tên

Thông tin công ty, tổ chức, cá nhân mua hàng(nếu có)

Thông tin về sản phẩm của khách hàng để phục vụ lựa chọn sản phẩm, hàng hóa.

Địa chỉ giao hàng

Điện thoại / Email

Chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào với mục đích thương mại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách một cách hợp lý khi được sự đồng ý của khách hàng.

Các thông tin về hình ảnh sản phẩm của khách hàng và các hoạt động liên quan giữa Tín Phát và khách hàng có thể được đưa lên nhằm mục đích marketing của chúng tôi. Chúng được giữ bí mật khi khách hàng yêu cầu chúng tôi không được sử dụng với các thông tin: logo, tên công ty khách hàng, sản phẩm mới đang thử nghiệm, máy móc và thiết bị, cơ sở vật chất…

Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi của khách hàng và những đối tác liên quan. Nếu được các cơ quan Chính phủ, chính quyền, cơ quan điều tra yêu cầu, những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam.

    1. THỜI GIAN LƯU THÔNG TIN

Tín Phát sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.

     4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty.