Dao hàn nhiệt máy đóng đai

Dao hàn nhiệt cho máy đóng đai-Lưỡi nhiệt máy đóng đai-Mỏ hàn nhiệt máy đóng đai thùng -Đảo nhiệt máy đóng đai TP-SM01/KZB-1, KZBI /SM06, SM10H, SM10T…

Dao hàn nhiệt cho máy đai thùng bán tự động, tự động

Xuất xứ: Trung Quốc

SKU: Heater-01 Category: