Máy quấn màng co chồng lốp cuộn dây NP600F

Máy quấn màng chồng lốp xe, chồng cuộn dây, ống, vòi cuộn theo bó giúp thuận tiện cho việc vận chuyển và phân phối sản phẩm.

Máy quấn màng đứng phù hợp với nhiều sản phẩm hình xuyến, nhiều kích cỡ khác nhau.

Kích thước sản phẩm đóng gói: (150-900)*(150-800)*(250-900)mm

Tốc độ quấn màng: 18 vòng/phút với màng PE khổ 500mm, dày từ 25-35 micromet