Máy co màng tự động BSF-5640LGE+BS-4522A

Máy co màng tự động BSF-5640LGE+BS-4522A phù hợp cho sản phẩm tới 10kg

Tốc độ đóng gói tới 30 sản phẩm/phút. Công suất tiêu thụ thấp, hiệu quả và kinh tế.

Kích thước sản phẩm lớn nhất:

W+H<400, W<350, H<150, L+H<450  / L không giới hạn, W<400, H<180

Xuất xứ: Trung Quốc

SKU: BSF-5640LGE+BS-4522A Category: