Máy bó giấy tự động với băng tải và xilanh ép TP-05BP

Máy máy cột dây băng, máy bó giấy sản phẩm, máy bó dây băng, máy bó hàng bằng băng giấy tự động với băng tải và cụm ép.

Cấp sản phẩm tự động bằng băng tải PVC, băng tải PU, tự động dừng.

Xilanh ép định vị sản phẩm trước khi bó đai

Thông số được cài đặt trực tiếp trên màn hình cảm ứng

SKU: TP-05BP Category: