DÂY CHUYỀN ĐÓNG GÓI PALLET THÙNG CARTON

Dây chuyền đóng gói pallet thùng carton tự động:

Cấp pallet tự động – Xếp thùng lên pallet – Đóng đai – Phủ tấm màng nóc – Quấn màng PE kín